Markéta Lopatová

Bakalářská práce

Režim přenesení daňové povinnosti a jeho aplikace ve vybrané společnosti

The Reverse Charge and its Application in the Selected Company
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá aplikací režimu přenesení daňové povinnosti ve společnosti XYZ, s. r.o. Jejím cílem je zhodnocení dopadu výše uvedeného režimu na tuto společnost. V teoretické části je nejprve uvedena stručná charakteristika daně z přidané hodnoty a dále je již práce přímo zaměřena na popis režimu přenesení daňové povinnosti. Poslední bod teoretické části se zabývá problematikou kontrolního …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the application of the reverse charge regime at the company XYZ, s. r. o. Its purpose is to assess the impact of the above mentioned regime on this company. In the theoretical part, there is a brief description of the value added tax and subsequently the work is focused directly on the description of the reverse charge regime. The last point of the theoretical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lopatová, Markéta. Režim přenesení daňové povinnosti a jeho aplikace ve vybrané společnosti. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně