Simona Kubíková

Bakalářská práce

Režim přenesení daňové povinnosti v ČR

Reverse charge mechanism in Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na režim přenesení daňové povinnosti v ČR. Její legislativní vývoj, důvody pro zavedení režimu, výhody a nevýhody a problematika tohoto režimu. Následně je provedena komparace s vybranými státy Evropské unie.
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on reverse charge mechanism in Czech Republic. Following it's legislative development, reasons for implementation of reverse charge mechanism, advantages, disadvantages and issues of this mechanism. Subsequently comparison with selected EU member states is performed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Sejkora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubíková, Simona. Režim přenesení daňové povinnosti v ČR. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní