Ing. Tomáš Vildomec

Bakalářská práce

Daň z přidané hodnoty - Režim přenesení daňové povinnosti

Value added tax - mode reverse charge
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku daně z přidané hodnoty, konkrétně na zvláštní režim DPH - přenesení daňové povinnosti (reverse charge). Tento režim je daňovým subjektům znám především u plnění se zahraničním prvkem, nicméně novelou zákona o DPH byl režim přenesení daňové povinnosti od 1.4.2011 rozšířen i na vybraná plnění v tuzemsku. S účinností od 1.1.2012 se režim přenesení daňové povinnosti aplikuje …více
Abstract:
This thesis is focused on VAT, specifically on a reverse charge mode. Taxpayers know this mode in cross-border transactions but from 1st of April 2011 was introduced to the Czech legislation so called "domestic reverse charge". This thesis focuses on reverse charge in the construction industry which came into force on 1st of January 2012. The main aim of this thesis is to map and fully describe the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta