Ing. Barbora Čížková

Bakalářská práce

Vliv jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Impact of Different Types of Communications / Advertising and Communications Mix on Specific Target Groups
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny. V teoretické části mé práce poukazuji na marketing jako takový, definuji postavení komunikace v marketingové strategii a déle pak roli a důležitost cílových skupin v marketingu. Zaměřila jsem se v mé práci hlavně na komunikační mix. Každý jeho nástroj je zde vysvětlen a definován …více
Abstract:
This thesis focuses on the Impact of Different Types of Communications/Advertising and Communications Mix on Specific Target Groups. In the theoretical part of my work I refer to marketing it self, define the position of communication in marketing strategy and then the role and importance of the target groups in marketing. In my work I am mainly focused on the communication mix. Each of his implement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní