Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Disertační práce

E-learning a ovlivňování učebních stylů

E-learning and affecting learning styles
Anotace:
Hlavním cílem disertační práce je popsat a zjistit, jak se mění styly učení při výuce v e-learningovém kurzu oproti klasické výuce za přítomnosti učitele a dále srovnat výsledky s podobnými studiemi. Zajímají nás názory účastníků e-learningových kurzů, jak vnímají proces učení, jak postupují při práci v e-learningovém kurzu, jak na ně působí design kurzu, čím jsou ovlivňováni při práci v e-learningovém …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to describe and determine how learning styles are changed when teaching is realized through e-learning courses compared to traditional lessons with a teacher and to compare the results with similar studies. We are interested in opinions of e-learning courses participants - how they perceive the process of learning, how they structure their work during e-learning courses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Hendl, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie / Kinantropologie