Magda MENŠÍKOVÁ

Master's thesis

Projekt marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov

Project of marketing communications Secondary vocational school and Secondary specialized school Vyškov
Abstract:
Tato diplomová práce se týká sestavení projektu marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov směrem k jejich cílovým skupinám, tedy žákům 9. ročníků základních škol, současným studentům, absolventům a veřejnosti. Di-plomová práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a projektovou. První část se vztahuje k teoretickému pojetí problematiky marketingové komunikace …more
Abstract:
This thesis project deals with the project of marketing communications Secondary vocational school and Secondary specialized school Vyškov towards their target groups, stu-dents 9th grade of the elementary school, current students, graduates and the public. The thesis is divided into parts - theoretical, practical and project. The first part describes marketing communications, marketing communications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011
Identifier: 21224

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MENŠÍKOVÁ, Magda. Projekt marketingové komunikace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Management and Marketing

Theses on a related topic

All theses