Bc. Veronika Šklíbová

Bachelor's thesis

Určování tlouštěk a optických konstant neuinformích polymerních tenkých vrstev

Determination of thicknesses and optical constants of non-uniform polymer thin films
Abstract:
V této bakalářské práci se zabýváme tloušťkově neuniformními polymerními tenkými vrstvami. Hlavním úkolem této práce je určení tlouštěk, optických konstant a parametrů určující neuniformitu daných vrstev. Měření probíhalo pomocí spektroskopické elipsometrie v blízké infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti spektra. Měřili jsme jak v části, kde je vrstva neuniformní, tak i v části, kde je vrstva …more
Abstract:
In this thesis, we study polymer thin films non-uniform in thickness. The main task of this work is the determination of thicknesses, optical constants and parameters describing the non-uniformity of the studied films. The experimental data were obtained using spectroscopic ellipsometry. The measurements were performed in the near infrared, visible and ultraviolet regions of the spectrum. Each samples …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jiří Vohánka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Daniel Franta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta