Miroslav FUČÍK

Bakalářská práce

Biologický terorismus - nová hrozba v rukou extrémistických skupin

Biological terrorism - New Threat in the Hands of Extremist Groups
Anotace:
V předložené bakalářské práci řeším problematiku nebezpečnosti zneužití biologických látek některými radikálně smýšlejícími skupinami k prosazení svých cílů na úkor naší společnosti a zda jsou složky integrovaného záchranného systému dostatečně připravené na podobný druh hrozby a na případnou likvidaci následků. Dnes, kdy dochází k eskalaci napětí mezi radikálně smýšlejícími skupinami islámských fundamentalistů …více
Abstract:
In my bachelo´s work I am dealing with questions of a danger of misuse of biological weapons by some radical-thinking groups to promote their aims at the expense of our society and if the parts of integrated rescue system are sufficiently prepared for similar kind of threat and possible liquidation of effects. Nowadays when we can see an escalation of tension between radical-thinking groups of Islamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2008
Zveřejnit od: 16. 5. 2008
Identifikátor: 11126

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
 • Vedoucí: Ing. Jiří Hruška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUČÍK, Miroslav. Biologický terorismus - nová hrozba v rukou extrémistických skupin. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 381ryv 381ryv/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.