Bc. Lenka Říhová

Master's thesis

Marketingová komunikace jako nástroj sociální manipulace (problém ovlivňování vybraných sociálních skupin)

Marketing Communications as a Tool of Social Manipulation (Problem Affecting Marginalized Social Group)
Abstract:
V diplomové práci se zabývám analýzou a hodnocením marketingové komunikace jako nástroje manipulace žen ve věku 18-65 let, žijících na území České republiky. Problematika je řešena pomocí kvantitativního průzkumu, který se uskutečnil v měsících červen až srpen 2014. Dotazníkového šetření se účastnilo 1873 respondentek. Cílem práce je objasnit, jak nástroje marketingové komunikace mohou ovlivňovat vybranou …more
Abstract:
In this thesis I deal with analysis and evaluation of marketing communication as a tool of manipulation of women aged 18-65 years living in the Czech Republic. The problem is solved using a quantitative survey, which took place in the months from June to August 2014. The questionnaire survey was attended by 1,873 respondents. The thesis aims to clarify how marketing communication tools can influence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní