Bc. Lenka Říhová

Master's thesis

Marketingová komunikace jako nástroj sociální manipulace (problém ovlivňování vybraných sociálních skupin)

Marketing Communications as a Tool of Social Manipulation (Problem Affecting Marginalized Social Group)
Anotácia:
V diplomové práci se zabývám analýzou a hodnocením marketingové komunikace jako nástroje manipulace žen ve věku 18-65 let, žijících na území České republiky. Problematika je řešena pomocí kvantitativního průzkumu, který se uskutečnil v měsících červen až srpen 2014. Dotazníkového šetření se účastnilo 1873 respondentek. Cílem práce je objasnit, jak nástroje marketingové komunikace mohou ovlivňovat vybranou …viac
Abstract:
In this thesis I deal with analysis and evaluation of marketing communication as a tool of manipulation of women aged 18-65 years living in the Czech Republic. The problem is solved using a quantitative survey, which took place in the months from June to August 2014. The questionnaire survey was attended by 1,873 respondents. The thesis aims to clarify how marketing communication tools can influence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní