Jiří Junger

Master's thesis

Výsledek hospodaření v účetnictví

Economic result in accounting
Abstract:
Cílem této diplomové práce je přinést ucelené informace o výsledku hospodaření a jeho možném využití. První část je věnována vymezení samotného pojmu výsledek hospodaření, jeho historii a možnostem stanovování. Další část se zabývá srovnání výkazu zisku a ztráty v české legislativě, IFRS a US GAAP. Třetí část obsahuje druhy výsledků hospodaření, výhody a nevýhody a také využití v praxi. Následuje finanční …more
Abstract:
The goal of this thesis is to show comprehensive information about economic result and its possible utilization. The first part deals with the definition of the term "economic result", its history and the possibilities of its determination. Another part deals with the comparison of profit and loss statement in the Czech legislation, IFRS and US GAAP. The third part includes different types of economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Miloslav Janhuba
  • Reader: Jaroslava Roubíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31577