Jiří Junger

Diplomová práce

Výsledek hospodaření v účetnictví

Economic result in accounting
Anotace:
Cílem této diplomové práce je přinést ucelené informace o výsledku hospodaření a jeho možném využití. První část je věnována vymezení samotného pojmu výsledek hospodaření, jeho historii a možnostem stanovování. Další část se zabývá srovnání výkazu zisku a ztráty v české legislativě, IFRS a US GAAP. Třetí část obsahuje druhy výsledků hospodaření, výhody a nevýhody a také využití v praxi. Následuje finanční …více
Abstract:
The goal of this thesis is to show comprehensive information about economic result and its possible utilization. The first part deals with the definition of the term "economic result", its history and the possibilities of its determination. Another part deals with the comparison of profit and loss statement in the Czech legislation, IFRS and US GAAP. The third part includes different types of economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Miloslav Janhuba
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31577