Lucie HOŘÍNKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Mozková smrt a dárcovství orgánů

Brain death and organ donation
Anotácia:
Cíl: V práci je zpracován ošetřovatelský proces u konkrétního pacienta s diagnózou smrt mozku. Metodika: Sběr informací byl veden nestrukturovaným rozhovorem s rodinou, ošetřujícím personálem, náhledem do ošetřovatelské a lékařské dokumentace Výsledky: Byly odebrány validní informace, které vedly ke zpracování ošetřovatelského plánu. Závěr: V teoretické části byl zpracován stručný přehled problematiky …viac
Abstract:
Aim: To work in the nursing process is handled in a specific patient with the diagnosis of brain death Methodology: The information collection was conducted unstructured interviews with family, nursing staff, insight into the nursing and medical documentation Results: were collected valid information that led to the elaboration of the nursing plan Conclusion: In the theoretical part was made a brief …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zverejniť od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘÍNKOVÁ, Lucie. Mozková smrt a dárcovství orgánů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta