Nishant Raj

Master's thesis

Datamining and its use in Marketing Communication

Datamining and its use in Marketing Communication
Abstract:
Mezi všemi podivuhodnými účely, které počítačová technologie měla od svěho počátku, schopnost spekulace a předpovídaní budoucnosti oslovuje pravděpodobne nejširší publikum. Datová věda je klíčem k porozumění určitému trendu, který vykazují izolované datové prvky. Konkrétně jsem se zaměřil na vývoj těžby dat, vysvětlujíce pojmy jako Big Data, abych umožnil snažší porozumění celému konceptu. Cílem této …more
Abstract:
Among the many prodigious purposes that computer technology has had since its inception, the ability to speculate and predict the future speaks perhaps to the widest audience. Data science is the key to understanding a certain trend that isolated data components exhibit. I have specifically focused on the evolution of datamining, explaining terms like Big Data to facilitate easy understanding of the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Šnajdar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní