Aneta Plecová

Bachelor's thesis

Porovnání efektivity jednotlivých nástrojů komunikačního mixu vybrané společnosti v rámci konkurence

Comparison of the Effectiveness of the Various Communication Mix Tools of the Selected Company within the Competition
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat komunikační nástroje e-shopu Xantea.cz, jejich efektivitu a následně navrhnout zlepšení, kterých může e-shop využít pro efektivní komunikaci. Teoretická část se zabývá metodou STP a komunikačním mixem, tedy jednotlivými komunikačními nástroji, měřením efektivity komunikace a specifikací metodiky výzkumu. Praktická část obsahuje představení sledované firmy, …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the communication tools of the e-shop Xan-tea.cz, its effectiveness and subsequently to propose improvements that the e-shop can use for effective communication. The theoretical part deals with the STP method and the communication mix (individual communication tools), the measurement of communication efficiency and the methodology of the research. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Plecová, Aneta. Porovnání efektivity jednotlivých nástrojů komunikačního mixu vybrané společnosti v rámci konkurence. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications