Bc. Hana Škutová

Diplomová práce

Dvanáctitýdenní aerobní trénink u mužů po aorto-koronárním bypassu (CABG): vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon

Twelve week training in men after CABG: The influence on Aerobic capacity and maximum work load
Anotace:
Cílem naší studie bylo zhodnotit vliv aerobního tréninku na aerobní kapacitu a maximální výkon v souboru 8 mužů po aortokoronárním bypassu. Před začátkem a po skončení dvanáctitýdenního ambulantního programu bylo provedeno spiroergometrické vyšetření do symptomy limitovaného maxima. Po ukončení rehabilitačního programu došlo u sledované skupiny mužů ke statisticky významnému zlepšení maximálního příjmu …více
Abstract:
The objective of our study was to evaluate the effect of aerobic training on aerobic capacity and maximal performance in a group of eight men who underwent aortocoronary bypass surgery. A spiroergometry examination with an intensified workload up to the symptom-limited maximum was performed at base line and after 12 weeks of ambulatory rehabilitation program. Statistically significant increase of symptom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie