Bc. Jana Čečelská

Bakalářská práce

Využívání evropských fondů

Use of European funds
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, jakožto hlavního nástroje realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část se zabývá charakterizací problematiky regionální politiky EU a její uplatňování v podmínkách České republiky v programovacích obdobích 2004-2006, 2007 …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of financial support from the European structural funds as the main instrument for implementing the European economic and social cohesion policy. The work consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the characterization of the EU regional policy and its application in the Czech Republic in the programming periods 2004-2006 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní