Marika Jelínková

Bachelor's thesis

Chráněné bydlení jako prostředek sociální rehabilitace osob s mentálním postižením

Secure housing like a facility for social habilitation for people who are mentally affected
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá službou chráněného bydlení jako prostředkem sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku osob s mentálním postižením, charakteristiku ústavní péče, na oblast vzdělávání lidí s mentálním postižením a na práva postižených lidí. Dále je v teoretické části popsaná sociální politika vztahující se k osobám s mentálním …more
Abstract:
This thesis focuses on the protected housing facility as a means of social rehabilitation available to people with intellectual disabilities.Its theoretical part deals with the typical features of mentally disabled people and the characteristics of asylum care, as well as with the education and the rights of people with mental disorders. In addition, the social policy applicable to mentally challenged …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2010
  • Supervisor: Miroslava Javorská
  • Reader: Jana Levická

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv