Ing. Květoslava Laubeová, DiS.

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a její vývoj před a po "zlomovém" roce 2008 v okrese Louny

Unemployment and its progress before and after "turning point" - year 2008 in region Louny
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem nezaměstnanosti s územním dopadem na okres Louny. V teoretické části popisuje jednotlivé typy nezaměstnanosti a možné dopady na osobnost člověka. Odhaluje nástroje vedoucí k jejímu zmírnění či odstranění. Vyzdvihuje aktivní politiku zaměstnanosti a poradenskou činnost úřadů práce, jako jednu z účinných forem v boji proti nezaměstnanosti. V praktické části se plně …více
Abstract:
Thesis deals with the development of unemployment with territorial impact on Louny district. The theoretical part describes the different types of unemployment and the possible effects on humans. Baring tools to mitigate or eliminate. It highlights the active employment policy and consulting offices work as one of the active form in the fight against unemployment. The practical part is fully dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: Ing. Miroslava Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní