Andrea GAWLASOVÁ

Bakalářská práce

Náhradní rodinná péče se zaměřením na osvojení

Substitute family care with a focus on the adoption of a child.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem náhradní rodinné péče. V první části se práce věnuje popisu hlavních činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí, hlavně co se týče zájmů nezletilého dítěte. Také zde představuji jednotlivé formy náhradní rodinné péče, které jsou u nás k dispozici. V druhé části se pak zaměřuji na institut osvojení. Zabývám se zde popisem a zhodnocením změn, které nastaly vydáním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of substitute family care. In the first part of the work is devoted to the description of the main activities of the institution social-legal protection of children, especially with regard to the interests of the minor child. Also I present here different forms of substitute family care, that are at our disposal. In the second part, I focus on the adoption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Knýblová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAWLASOVÁ, Andrea. Náhradní rodinná péče se zaměřením na osvojení. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce