Kateřina PRUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

MALÁ KOLEKCE ODĚVŮ, VE KTERÉ JE ZÁKLADNÍM PRVKEM MOTIV, DEZÉN NEBO JINÝ DETAIL (TISK, VÝŠIVKA )

A small collection of clothing, in which is an essential element of a theme, pattern or another detail (print, embroidery...)
Anotácia:
Tématem mé bakalářské práce je Malá kolekce oděvů, ve které je základním prvkem motiv, dezén nebo jiný detail. V této práci jsem se inspirovala technikou drhání. Rozhodla jsem se vytvořit kolekci formálních oděvů ve které jsem široké veřejnosti chtěla ukázat, že tato technika není jen o Sisalové dekoraci na stěnu či síťovkách. Každý ze tří modelů je tvořen drhaným živůtkem a sukní nebo kalhotami. Živůtky …viac
Abstract:
The theme for my bachelor thesis is smaller clothing line where the main emphasis is motive, pattern or other detail. I was inspired by Macramé technique. I have decided to create a formal collection in order to show the general public that this technique is not just about Sisal decoration on a wall or net bag. All three apparels have Macramé top and skirt or either trousers. The tops have linings …viac
 

Kľúčové slová

oděv macramé kolekce detail
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. akademický malíř Helena Krbcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRUŠKOVÁ, Kateřina. MALÁ KOLEKCE ODĚVŮ, VE KTERÉ JE ZÁKLADNÍM PRVKEM MOTIV, DEZÉN NEBO JINÝ DETAIL (TISK, VÝŠIVKA ). Plzeň, 2018. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Bachelor programme / odbor:
Design / Fashion Design, specialization Clothing Design