Mgr. Eva Procházková

Diplomová práce

Analýza personálního řízení ve veřejné správě vybraného města

Analysis of personnel management in public administration of the selected city
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zodpovědět výzkumnou otázku, jaký je současný systém hodnocení a odměňování na městském úřadě vybraného města. Cíle by měla pomoci dosáhnout analýza současného systému hodnocení a odměňování s ohledem na personální činnosti úřadu a zjištění vlivu na motivaci a výkon zaměstnanců.
Abstract:
The aim of this thesis is to answer research question, what is the present system of the remuneration and evaluation in the municipality of the selected city. The aim should be achieved through the analysis the present system of the evaluation and remuneration with respect to consideration personnel activities of the office and detection having impact on motivation and work performance of the employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Baláž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje