Mgr. Markéta Železná

Master's thesis

Řízení úvěrového rizika v komerčních bankách

Credit risk management in commercial banks
Anotácia:
Tato práce analyzuje současné metody řízení úvěrového rizika v komerčních bankách a konfrontuje je s novou regulatorní koncepcí Basel III. Součástí práce je rovněž zhodnocení dopadů a přínosů pravidel Basel III pro oblast řízení úvěrového rizika v komerčních bankách. V první části práce je teoretický úvod do problematiky úvěrového rizika, jeho měření a řízení. Druhá část práce seznamuje čtenáře s vybranými …viac
Abstract:
The thesis analyzes contemporary risk management methods in commercial banks and compares them with the new Basel regulatory framework (Basel III). Impact and contribution of Basel III regulatory framework is assessed in the work as well. The first part is a theoretical introduction to credit risk management, the second part describes principal Basel III chapters. The third part identifies impact of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Peter Halický
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance