Jana Andrýsková

Bachelor's thesis

The Great Depression in John Steinbeck's Of Mice and Men

The Great Depression in John Steinbeck's \kur{Of Mice and Men}
Abstract:
This bachelor thesis analyses the themes connected with the Great Depression in the novella Of Mice and Men (1937) by John Steinbeck. The first part of the thesis describes the causes and the course of the Great Depression in the United States of America, and it defines John Steinbeck in the context of American literature of the Great Depression. The second part of the thesis analyses major themes …more
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje témata spojená s Velkou hospodářskou krizí v díle Johna Steinbecka O myších a lidech (1937). První část práce popisuje příčiny a průběh Velké hospodářské krize ve Spojených státech amerických a definuje Johna Steinbecka v kontextu americké literatury Velké hospodářské krize. Druhá část práce analyzuje stěžejní témata v tomto díle a demonstruje je na jeho postavách. Práce …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016
Accessible from:: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Andrýsková, Jana. The Great Depression in John Steinbeck's Of Mice and Men. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe