Theses 

Nejčastější obtíže žen v klimakteriu – Bc. Karin Hannigová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karin Hannigová

Bakalářská práce

Nejčastější obtíže žen v klimakteriu

The most frequent troubles of climacteric women

Anotace: Tématem bakalářské práce je Nejčastější obtíže žen v klimakteriu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na problematiku týkající se klimakteria, terapii estrogenního deficitu a péče porodní asistentky o ženy v tomto životním období. Výzkumná část tvoří rozbor dotazníkového šetření. U vybraného souboru respondentek byly vyhledány nejčastější obtíže, které ženy trápí a jejích řešení těchto obtíží.

Abstract: The topic of the bachelor thesis is The most frequent troubles of cimacteric women. The tesis is divided into two parts. Theoretical part is focused on problematique of menopause, estrogen defficiency therapy and midwife care for women in climactecic period. Research part consists of from inquiry analysis. A sample of women with most frequent climacteric troubles was selected, furthemore were these women asked about how do they deal with those troubles themselves.

Klíčová slova: Klimakterium, menopauza, hormonální substituční terapie, symptomy estrogenního deficitu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Jitka Sobotková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30198 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Hannigová, Karin. Nejčastější obtíže žen v klimakteriu. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz