Veronika Šenovská

Bachelor's thesis

Monitoring tvorby dřeva a lýka u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na výzkumné lokalitě Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina)

Monitoring production of xylem and phloem at Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on research area in Rájec-Němčice (Drahanská upland)
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání xylogeneze, tedy tvorby dřeva a také lýka u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) metodou radiálního růstu, nebo také kambiálního růstu. Vzorky byly odebírány ze 6 vzorníkových stromů na lokalitě Rájec-Němčice nacházející se v Drahanské vrchovině. Nadmořská výška na výzkumné ploše se pohybuje od 610 do 625 m n. m. Vzorky pro tuto práci byly odebírány …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on study to xylogenesis, what analyse a dynamic of growth of xylem and phloem development of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst). For this analysis was used methods od radial growth (cambial growth). Samples were taken by from six sample trees in Rajec-Němčice (Drahanská upland). This locality stands between 610 to 625 metres above sea level. Samples for this work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta