Veronika Šenovská

Bachelor's thesis

Monitoring tvorby dřeva a lýka u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na výzkumné lokalitě Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina)

Monitoring production of xylem and phloem at Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on research area in Rájec-Němčice (Drahanská upland)
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání xylogeneze, tedy tvorby dřeva a také lýka u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) metodou radiálního růstu, nebo také kambiálního růstu. Vzorky byly odebírány ze 6 vzorníkových stromů na lokalitě Rájec-Němčice nacházející se v Drahanské vrchovině. Nadmořská výška na výzkumné ploše se pohybuje od 610 do 625 m n. m. Vzorky pro tuto práci byly odebírány …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on study to xylogenesis, what analyse a dynamic of growth of xylem and phloem development of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst). For this analysis was used methods od radial growth (cambial growth). Samples were taken by from six sample trees in Rajec-Němčice (Drahanská upland). This locality stands between 610 to 625 metres above sea level. Samples for this work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta