Robin POTUŠŇÁK

Bakalářská práce

Zjištění využívání aerobních forem cvičení s hudbou v hodinách TV na vzorku vybraných středních škol ve městě Tábor

Investigation of use of aerobics with music in physical education
Anotace:
V bakalářské práci se zabýváme zjištěním stavu využívání aerobních forem cvičení s hudbou v hodinách tělesné výchovy na vzorku vybraných středních škol ve městě Tábor. Předmětem výzkumu byl stav a četnost zařazování aerobních forem cvičení během hodin tělesné výchovy. Výzkumným souborem bylo sedmnáct vyučujících tělesné výchovy šesti středních škol v Táboře vybraných autorem metodou záměrného výběru …více
Abstract:
Our bachelor thesis deals with finding out about the situation of using aerobic exercises in the courses of Physical Education on a sample of high schools in town of Tábor. The aim of the sersearch was the state and frequency of including aerobic forms of exercises during the courses of Physical Education. The research file, which is selected by author, was made of seventeen teachers of Physical Education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petra Fišerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTUŠŇÁK, Robin. Zjištění využívání aerobních forem cvičení s hudbou v hodinách TV na vzorku vybraných středních škol ve městě Tábor. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4z56h6 4z56h6/2
30. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 4. 2018
Bulanova, L.
1. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.