Bc. Lucie Dortová

Master's thesis

Podpora prodeje a podpora retence při zavádění nových farmaceutických produktů na trh

Sales Promotion and Support Customer Retention when Launching the New Pharmaceutical Products on the Market
Anotácia:
Teoretická část práce se věnuje problematice podpory prodeje a podpory retence zákazníků při zavádění nového produktu na trh a jejím specifikům pro farmaceutický průmysl. Nejdříve jsou definovány pojmy podpora prodeje a podpora retence zákazníků a dále jsou vymezeny nejčastěji používané nástroje podpory prodeje a podpory retence zákazníků a hlavní cíle, kterých chce podnik dosáhnout pomocí různých …viac
Abstract:
Theoretical part of the work is dedicated to the problems of sales promotion and support customer retention when launching the new product on the market and its specifications for the pharmaceutical industry. First, the point of the study is to define sales promotion and support customer retention and the work defines the most frequently used forms of sales promotion and retention of customers and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedúci: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dortová, Lucie. Podpora prodeje a podpora retence při zavádění nových farmaceutických produktů na trh. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / odbor:
Chemical and Process Engineering / Economy and Management of Chemical and Food Industry