Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.

Doctoral thesis

Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě

Graphite Pottery from Oppidum Staré Hradisko and Late La Tene Graphite Pottery at Moravia
Abstract:
Grafit byl využíván takřka v průběhu celého pravěku, nejvýrazněji však v době laténské. Tehdy tuha nalezla uplatnění především jako přísada do vytvářecího těsta při výrobě části keramických nádob. Ve vztahu k využití grafitu představuje jednu z nejdůležitějších oblastí ve střední Evropě Morava s početnými povrchovými výchozy grafitu, které se koncentrují podél její historické západní hranice. Archeologické …more
Abstract:
Graphite was exploited practically within all primeval age, most markedly in the La Tene period. Graphit has found along about that time its exercise mostly as an added substance into a clay raw material by the manufacturing of some pottery pots. One of the most important region in the Central Europe concerning an exploitation of Graphit represents Moravia with many surface blow-outs of Graphite, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2006
  • Supervisor: doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta