Mgr. Ilona Turinská

Bachelor's thesis

Příspěvek na péči – podmínky nároku, řízení

Contribution to Care – Claim Conditions, Procedure
Anotácia:
V úvodu předložené práce jsem se zabývala sociálními službami v České republice, jejich charakteristikou a cíli. V následující části jsem věnovala pozornost rozdělení sociálních služeb a dávkám pro osoby se zdravotním postižením, kam je také zařazen příspěvek na péči. Především jsem se soustředila na podmínky vzniku nároku na dávku, určila orgány, které rozhodují o této dávce a podrobně rozebrala průběh …viac
Abstract:
In the introduction of the thesis, I dealt with the problem of social services in the Czech Republic, their characteristics and goals. In the following part I paid attention to the distribution of social services and allowances for people with handicaps, among which the contribution to care belongs. I primarily concentrated to the conditions of the development of the claim to an allowance, then I defined …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2012
  • Vedúci: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta