Ing. Lenka Nahodilová

Diplomová práce

Analýza a možnosti partnerství veřejného a soukromého sektoru v procesu krizového řízení

Analysis and possibilities of public private partnership in the crisis management process
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl provést analýzu partnerství veřejného a soukromého sektoru v procesu krizového řízení. První kapitola uvádí do problematiky systému krizového řízení. Další část je zaměřena na partnerství veřejného a soukromého sektoru s důrazem na princip Public Private Partnership jakožto specifického druhu partnerství. Třetí kapitola na základě analýzy současného stavu partnerství …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to make an analysis of the public and private sector partnership in the proces of crisis management. Chapter one introduces the problem of crisis management. Chapter two is focused on the public and private sector partnership with an emphasis on the Public Private Partnership principles as a specific type of partnership. Chapter three shows conclusions and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta