Theses 

Mateřská škola v kontextu podpory zdraví – Bc. Renata Burďáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renata Burďáková

Diplomová práce

Mateřská škola v kontextu podpory zdraví

Nursery school in the context of health promotion

Anotace: Teoretická část diplomové práce se zabývá předškolním vzděláváním a jeho významem pro rozvoj dítěte. Uvádí cíle, úkoly i typy mateřských škol a věnuje se dítěti předškolního věku i výchovně vzdělávacím potřebám tohoto období. Zmiňuje sociálně pedagogické znaky dnešní mateřské školy a charakterizuje současnou osobnostně orientovanou předškolní výchovu. Popisuje systém kurikulárních dokumentů. Poskytuje ucelenou představu o kurikulu podpory zdraví v mateřské škole a o filozofii, principech a zásadách projektu Zdravá mateřská škola. Praktická část diplomové práce se zabývá hodnocením mateřské školy z hlediska podpory zdraví, respektive z hlediska dvanácti zásad projektu Zdravá mateřská škola.

Abstract: The theoretical part of the thesis deals with the pre-school education and its importance for the development of the child. It states objectives, tasks and types of nursery schools and it pays attention to a child of preschool age and educational needs of this period. It mentions socio-pedagogical features of nursery school and it characterizes personality-oriented preschool education. It describes the system of curriculum. It provides a comprehensive idea of the health promotion curriculum in nursery school and philosophy, principles and policies Project Healthy kindergarten. The practical part of the thesis deals with the evaluation nursery school in terms of health promotion, or more precisely in terms of the twelve policies of Project Healthy kindergarten.

Klíčová slova: Předškolní vzdělávání, rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, mateřská škola, výchova, vzdělání, vzdělávání, předškolní věk, alternativní školy, zdraví, výchova ke zdraví, program podpory zdraví, Škola podporující zdraví, Zdravá mateřská škola Pre-school education, framework education program for preschool education, nursery school, education, preschooler, alternative schools, health, health education, health promotion program, Healthy Promoting School, The Health Kindergarten

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:42, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz