Theses 

Daňová kontrola a právo na spravedlivý proces – Bc. et Bc. David Cafourek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. et Bc. David Cafourek

Diplomová práce

Daňová kontrola a právo na spravedlivý proces

Tax Inspection and the Right to Fair Trial

Anotace: Předmětem diplomové práce je střet institutu daňové kontroly s právem na spravedlivý proces jakožto univerzálním ústavním právem. Cílem práce je potvrzení či vyvrácení hlavní hypotézy, že daňová kontrola je právně regulována natolik úplným, jasným a srozumitelným způsobem, který nezavdává k tomu, aby v jejím průběhu docházelo k porušení práva na spravedlivý proces. Autor vycházel při psaní práce především z platné právní úpravy k 1. 1. 2017, dále z odborné literatury, soudních rozhodnutí a ze svých zkušeností z aplikační praxe. Výsledkem jsou návrhy de lege ferenda, které mohou posloužit v procesu právotvorby či při interpretaci práva.

Abstract: The Thesis is focused on conflict between the tax audit and the right to a fair trial as a universal constitutional right. The main aim of the Thesis is to confirm or refute a main hypothesis, which is that the tax audit is legally regulated in sufficiently complete, clear and understandable manner which does not give the means to violation of the right to a fair trial during the execution of the tax audit. This topic is handled with respect to legislation effective on 1st January 2017. The Thesis is based primarily on literature, judicial decisions and on author’s experience from application practice. The results are proposals that could serve for a law-making process or for the interpretation of laws.

Klíčová slova: daňové právo, správa daní, daňová kontrola, ústavní principy, právo na spravedlivý proces, tax law, tax administration, tax inspection, constitutional principles, right to a fair trial

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:26, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz