Ivana VEČERKOVÁ

Bachelor's thesis

Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu paliativní péče

Health and social worker as part of multidisciplinary team palliative care
Anotácia:
Bakalářská práce na téma "Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu paliativní péče" popisuje pojem paliativní péče, zdravotně sociální pracovník a multidisciplinární tým, kterého je součástí. Hlavním cílem této práce je seznámení čtenářů s tématem paliativní péče a zdravotně sociálním pracovníkem, jako jeho součástí. Výzkumná část práce je zaměřena na vypracované kazuistiky …viac
Abstract:
This bachelor thesis "Health and social worker as part of multidisciplinary palliative careteam" describes concept of palliative care, multidisciplinary team and health and social worker as part of this team. Main purpose of this thesis is to introducemain topic of palliative care and social-medical worker as its part to the readers. Research part of the thesis is focused on elaborated case reports …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEČERKOVÁ, Ivana. Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu paliativní péče. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií