Bc. Lucie Parezová

Diplomová práce

Separace paracetamolu a jeho metabolitů pomocí chromatografie hydrofilních interakcí

Separation of paracetamol and its metabolites using hydrophilic interaction liquid chromatography
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá separací paracetamolu a jeho metabolitů pomocí chromatografie hydrofilních interakcí. Teoretická část je zaměřena na paracetamol z hlediska jeho mechanismu účinku, metabolismu a toxicity v těle. Dále pak pojednává o kapalinové chromatografii a detailně o chromatografii hydrofilních interakcí, jejím mechanismu separace, využívaných mobilních a stacionárních fází a jeho …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is separation of acetaminophen and its metabolites with hydrophilic interaction chromatography. The theoretical part is focused on acetaminophen and its metabolism in terms of their mechanism of action, metabolism pathway and toxicity in the body. The thesis further discusses liquid chromatography, in a detail about hydrophilic interaction chromatography, its separation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Parezová, Lucie. Separace paracetamolu a jeho metabolitů pomocí chromatografie hydrofilních interakcí. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická