Antonín Háka

Disertační práce

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Worker's Party of Social Justice
Anotace:
Dělnická strana sociální spravedlnosti je nejvýznamnější krajně pravicovou stranou v České republice. Tato práce se zabývá analýzou jejího ideově politického zakotvení s důrazem na pojetí národa a postoj k politickému systému a charakteristikou jejího vývoje. První dvě kapitoly jsou věnovány především analýze vývoje předchůdkyně: Dělnické strany, která ve třetí fázi své existence převzala německý národní …více
Abstract:
The Worker´s Party of Social Justice is the most significant far right party in the Czech Republic. This work deals with its ideological basis while emphasis is placed on the conception of nation and the attitude towards the political systém and a charakterization of its development too. The first two chapters focus on the analysis of the predecessor: the Worker's Party which in its third phase adopted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Vladimíra Dvořáková
  • Oponent: Jan Rataj, Miroslav Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52342