Ing. Jana Hlávková

Bakalářská práce

Efektivnost projektů OP ŽP - případová studie pro vybraný kraj

OPE projects effectiveness - a case study for the selected region
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Efektivnost projektů OP ŽP – případová studie pro vybraný kraj“ je analýza projektů realizovaných obcemi Zlínského kraje z Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a zhodnocení jejich efektivnosti. První část je zaměřena teoreticky na vymezení pojmu efektivnost a veřejná volba v procesu …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “OPE projects effectiveness – a case study for the selected region” is an analysis of projects implemented by municipalities in Zlín region from the Operational Programme Environment Priority Axis 4 – The Improvement of Waste Management and the Rehabilitation of Old Ecological Burdens and evaluation of its effectiveness. The first part focuses on the theoretical definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Struk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta