Bc. Vojtěch Dlouhý

Master's thesis

Management cestovního ruchu jako nástroj pro ekonomicky udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby v zemích třetího světa.

Sustainable Village Development Programme

Tourism management as a tool of sustainable development and poverty reduction in the Third World countries.
Abstract:
Tourism industry may often be related to a revenue generation and a catalysation for development in a region. Developed infrastructure, marketing strategies and logistics including hospitality and accommodation facilities are important for tourism to flourish. The Third World countries are plagued by multiple problems, from poverty to insurgency which is rendered it poorer and less connected than the …more
Abstract:
Cílem práce bylo postihnutí celé problematiky cestovního ruchu v souvislosti s geografickými, ekonomickými a sociálními aspekty na rozvoj daného území třetího světa. Součástí práce byla analýza možností uplatnění manažerských přístupů k prosazení environmentálně šetrného cestovního ruchu a analýza úspěšnosti použitých manažerských metod a ekonomických přínosů projektu, který bude realizován v Megháláji …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dlouhý, Vojtěch. Management cestovního ruchu jako nástroj pro ekonomicky udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby v zemích třetího světa.. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management