Kateřina Kirchnerová

Diplomová práce

Produkty podnikové činnosti a jejich zobrazení ve finančním, daňovém a manažerském účetnictví

Representation of Products Arising from Operating Activities of Companies in Financial, Tax and Management Accounting
Anotace:
Diplomová práce se zabývá požadavky na vymezení, oceňování a vykazování produktů podnikové činnosti z pohledu externích a interních uživatelů účetnictví, tedy tak, jak jsou upraveny systémem finančního, daňového a manažerského účetnictví. Práce zahrnuje popis problematiky a srovnávací analýzu finančního účetnictví, doplněného o daňové souvislosti v podmínkách České republiky, a manažerského účetnictví …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the definition, measurement and disclosure requirements for products arising from operating activities of companies. Such requirements are con-sidered from the view of external and internal users of accounting, thus how they are reg-ulated in a system of financial, tax and management accounting. The thesis includes de-scription of the defined issue and a comparative analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Bohumil Král
  • Oponent: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51433