Jitka MÍSAŘOVÁ

Bakalářská práce

Zkušenosti mateřských škol s realizací projektu v rámci OP VVV Šablony

The experience of nursery schools with the implementation of the project within the Operational Programme Research, Development and Education "Patterns"
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zkušenosti mateřských škol s realizací projektu Šablony v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá Evropskými strukturálními a investičními fondy, popisuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání od jeho prioritních os až po udržitelnost projektu. Praktická část se zabývá konkrétními …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the experience of nursery schools with the implementation of the project Templates in the Operational Programme Research, Development and Education. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the European Structural and Investment Funds, describes the Operational Programme Research, Development and Education from its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dita Podhrázská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍSAŘOVÁ, Jitka. Zkušenosti mateřských škol s realizací projektu v rámci OP VVV Šablony. České Budějovice, 2023. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5uhup0 5uhup0/2
29. 3. 2023
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.