Ing. Peter Halický

Diplomová práce

Metody řízení úvěrového rizika v komerčních bankách

The methods credit risk management in commercial banks
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the analysis of chosen methods of the credit risk management in commercial bank and the comparison of impacts of individual approaches to credit risk management on commercial bank’s credit portfolio quality. Preliminary chapter comprehends definition of credit risk, its formation and individual elements of credit risk. Different financial risks are also described …více
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je analýza vybraných metód riadenia úverového rizika v komerčnej banke a porovnanie dopadov jednotlivých prístupov k riadeniu úverového rizika na kvalitu úverového portfólia komerčných bánk. V úvodnej kapitole je definované úverové riziko, jeho vznik a jednotlivé zložky úverového rizika. Tiež sú tu popísané ostatné finančné riziká. Ďalej sú tu popísané a analyzované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání