Bc. Katarína Cetliová

Bakalářská práce

Vplyv krízy na vývoj úverového rizika v komerčných bankách na Slovensku

The Impact of the Financial Crisis on the Development of Credit Risk in Commercial Banks in Slovakia
Abstract:
The bachelor thesis deals with the identification of the impact of the financial crisis on the Slovak banking sector with emphasis on its impact on credit risk. The first chapter focuses on the characteristics of the banking system, types of banking systems and their primary role in the credit market. The subheads deals with the definition of commercial banks and loans, breakdown of bank loans and …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou vplyvu finančnej krízy na Slovenský bankový sektor s dôrazom na jej vplyv na úverové riziká. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku bankového systému, typy bankových systémov a ich primárne úlohy v rámci úverového trhu. V podkapitole sa venuje vymedzeniu komerčnej banky a úverov, členeniu bankových úverov a analýze finančných rizík s dôrazom na typy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marián Tóth, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management