Bc. Erika Karabinošová

Diplomová práce

Vplyv ekonomickej krízy na riadenie úverového rizika v komerčných bankách na Slovensku

Impact of the Economic Crisis on Credit Risk Management in Commercial Banks in Slovakia
Abstract:
Diploma thesis deals with management of credit risk, it´s development and evaluation of impact of economic crisis on Slovak commercial banks in Slovakia. Diploma thesis is divided into 3 chapters. First is aimed on theoretical base, which is the basis for understanding of the main problematic. Theoretical part concerns with credit risk, it´s division, administration, identification, evaluation, securing …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá riadením úverového rizika, jeho vývojom a zhodnotením vplyvu ekonomickej krízy v komerčných bankách na Slovensku. Diplomová práca sa člení na 3 kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretickú základňu, ktorá je východiskom k porozumeniu spracovanej problematiky. Teoretická časť je venovaná úverovému riziku, jeho členeniu, riadeniu, identifikovaniu, meraniu, zabezpečeniu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marián Tóth, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance