Katarína Germanová

Bachelor's thesis

Srovnání účetních výkazůí v ČR a SR, porovnání vybraných společností v ČR a SR za pomoci finanční analýzy

Comparison of levels of reporting in the CR and SR, a comparison of selected companies in the CR and SR with the help of financial analysis.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je srovnat jednotlivé vybrané výkazy účetní závěrky mezi Českou a Slovenskou republikou, poukázat na odlišnosti ve formální i v obsahové stránce a na příkladě slovenského a českého podniku zhodnotit finanční zdraví podniků za pomoci vybraných ukazatelů z finanční analýzy. Práce je rozdělená do tří kapitol. První se věnuje základní charakteristice jednotlivých výkazů a popisuje …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the selected financial statements between the Czech and Slovak Republic, to identify differences in form and content and also on the example of Slovak and Czech companies evaluate the financial health of companies with _ selected indicators from financial analysis. The work is divided into three chapters. The first deals with basic characteristics of individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Jana Singerová
  • Reader: Jana Skálová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32630