Bc. Kamila Šustrová

Master's thesis

Le mythe d’Électre dans le théâtre français du XXe siècle

The Myth of Electra in the French Theatre of the 20th Century
Abstract:
The Diploma Thesis "The Myth of Electra in the French Theatre of the 20th Century " is devoted to the rewriting of the ancient myth of Electra in the french theatre of the 20th century. This thesis aims to analyse the five selected french theatre pieces of 20th century. The analysis is followed by a summary of the tendencies and traits whereby the modern version of the ancient myth of Electra is characterized …more
Abstract:
Magisterská diplomová práce "Mýtus Elektry ve francouzském dramatu 20. století " je věnována zpracování antického mýtu Elektry ve francouzských divadelních hrách 20. století. Práce si klade za cíl analýzu pěti vybraných her a následné shrnutí tendencí a rysů, jimiž se mýtus Elektry v moderním podání vyznačuje. Práce sestává z analýzy těchto pěti divadelních her : Jean Giradoux: Électre; Jean-Paul Sartre …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta