Bc. Kamila Šustrová

Diplomová práce

Le mythe d’Électre dans le théâtre français du XXe siècle

The Myth of Electra in the French Theatre of the 20th Century
Abstract:
The Diploma Thesis "The Myth of Electra in the French Theatre of the 20th Century " is devoted to the rewriting of the ancient myth of Electra in the french theatre of the 20th century. This thesis aims to analyse the five selected french theatre pieces of 20th century. The analysis is followed by a summary of the tendencies and traits whereby the modern version of the ancient myth of Electra is characterized …více
Abstract:
Magisterská diplomová práce "Mýtus Elektry ve francouzském dramatu 20. století " je věnována zpracování antického mýtu Elektry ve francouzských divadelních hrách 20. století. Práce si klade za cíl analýzu pěti vybraných her a následné shrnutí tendencí a rysů, jimiž se mýtus Elektry v moderním podání vyznačuje. Práce sestává z analýzy těchto pěti divadelních her : Jean Giradoux: Électre; Jean-Paul Sartre …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta