Ester Zmrzlíková

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl v těhotenství (teoretická práce) (studijní program Porodní asist.)

Healthy lifestyle in pregnancy
Abstract:
Zdravý životní styl v těhotenství ukazuje ženám, jak by se v tomto období měly stravovat, pohybovat, dodržovat pravidelný spánek, a naopak zdůrazňuje, jak je důležité se vyhýbat stresu a tělesné námaze. Cílem teoretické části bylo předložit nejnovější informace z české a zahraniční literatury týkající se zdravého životního stylu v těhotenství. Empirická část je tvořena pomocí kvantitativního výzkumu …more
Abstract:
Healthy lifestyle in pregnancy shows women how they should eat, move, and get regular sleep during this period, and in turn emphasizes the importance of avoiding stress and physical exertion. The aim of the theoretical part was to present the latest information from Czech and foreign literature on healthy lifestyle during pregnancy. The empirical part consists of quantitative research through a non …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 7. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 8. 2023
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Birth Assistance / Birth Assistance