Bc. Nikola Nagyová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem a její význam v současnosti

Corporate Social Responsibility and its importance in the present
Anotace:
Ve své diplomové práci se budu věnovat problematice společenské odpovědnosti firem z různých pohledů. V I. části diplomové práce nejprve v teoretické rovině objasňuji termín společenská odpovědnost firem a její význam v současnosti. Dále seznamuji s historickým vývojem CSR a přínosem CSR pro firmy i společnost. Představuji jednotlivé pilíře a rozdílné přístupy k CSR. Zmiňuji i způsoby měření a reportování …více
Abstract:
In my diploma thesis, I will address the issue of corporate social responsibility from different perspectives. In the I. part of diploma thesis in theoretical level I first explain the term corporate social responsibility and its importance in the present. Further, I introduce the historical development of CSR and its benefits for businesses and society. I also represent the individual pillars and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance