Bc. Nikola Nagyová

Master's thesis

Společenská odpovědnost firem a její význam v současnosti

Corporate Social Responsibility and its importance in the present
Abstract:
Ve své diplomové práci se budu věnovat problematice společenské odpovědnosti firem z různých pohledů. V I. části diplomové práce nejprve v teoretické rovině objasňuji termín společenská odpovědnost firem a její význam v současnosti. Dále seznamuji s historickým vývojem CSR a přínosem CSR pro firmy i společnost. Představuji jednotlivé pilíře a rozdílné přístupy k CSR. Zmiňuji i způsoby měření a reportování …more
Abstract:
In my diploma thesis, I will address the issue of corporate social responsibility from different perspectives. In the I. part of diploma thesis in theoretical level I first explain the term corporate social responsibility and its importance in the present. Further, I introduce the historical development of CSR and its benefits for businesses and society. I also represent the individual pillars and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Eva Matoušková
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní